Stocks-RRX-Regal Rexnord Corp

RRX Regal Rexnord Corp

156.94 0.81 (0.52%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó156.94
Trong Ngày 154.19 - 160.02
Trong 52 Tuần 107.84 - 165.19
Khối lượng Trung bình (3 tháng)590.2K
Lợi nhuận trong 1 năm-1.45%
Beta1.1601
Vốn hóa thị trường10.38B
Hệ số P/E21.52
Doanh thu5.22B
EPS7.2921
Cổ tức (Lợi suất)1.4 (0.89%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/2023120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Louis V. Pinkham, MBA
Nhân viên 30,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Regal Rexnord Corp increased tính đến 36.94% và có tổng là 5.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 129.01% đến 494.90M. Tài sản ròng increased tính đến 1.14% đến 6.42B và EPS increased từ 4.40 đến 7.29.
RRX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.44%
Biên Hoạt động
11.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.29%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
1.3B
1.35B
1.33B
1.24B
Lợi nhuận Gộp
421.9M
433.5M
407.7M
406.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
169.9M
194.9M
173.9M
152.6M
Thu nhập Ròng
127.1M
143.2M
121.9M
102.7M