StocksRaytheon-TechnologiesRTX

RTX

Raytheon-Technologies

90.64 -1.68 (-1.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
90.64
B
90.83

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó92.33
Trong Ngày90.55 - 91.82
Trong 52 Tuần64.96 - 92.37
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.9M
Lợi nhuận trong 1 năm31.39%
Beta1.2587
Vốn hóa thị trường138.2B
Hệ số P/E42.1
Doanh thu63.73B
EPS2.1933
Cổ tức (Lợi suất)2.005 (2.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory J. Hayes, CPA
Nhân viên 181,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Raytheon-Technologies decreased tính đến 26.45% và có tổng là 56.67B. Thu nhập ròng decreased tính đến 149.23% đến -2.93B. Tài sản ròng increased tính đến 66.68% đến 73.88B và EPS decreased từ 6.41 đến -2.59.
RTX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.45%
Biên Hoạt động
5.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.09%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
16.41B
15.25B
15.88B
16.21B
Lợi nhuận Gộp
2.21B
2.71B
3.23B
3.12B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
186M
905M
1.2B
1.22B
Thu nhập Ròng
215M
813M
1.09B
1.47B