Stocks-RUI.PA-Rubis SCA

RUI.PA Rubis SCA

0 0 (0%)
Giao dịch

Rubis SCA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.38B
Phạm vi trong ngày
22.93
-
23.19
Phạm vi 52 tuần
19.58
-
27.08
Khối lượng (3 tháng)
167.71K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
9
Doanh thu
7.17B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

7
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
61
Môi trường
64
Xã hội
26
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua