Stocks-RUN-Sunrun Inc.

RUN Sunrun Inc.

22.93 -1.32 (-5.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó24.26
Trong Ngày 22.76 - 24.66
Trong 52 Tuần 16.78 - 39.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.09M
Lợi nhuận trong 1 năm-6.55%
Beta1.7082
Vốn hóa thị trường5.17B
Hệ số P/E83.43
Doanh thu2.15B
EPS0.2908
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202225/10/202206/01/202320.0025.0030.0035.0040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Alternative Power Generation
Tổng Giám đốc Điều hành Mary G. Powell
Nhân viên 11,383

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sunrun Inc. increased tính đến 74.58% và có tổng là 1.61B. Thu nhập ròng decreased tính đến 56.40% đến -980.53M. Tài sản ròng increased tính đến 3.89% đến 7.57B và EPS increased từ -1.24 đến -0.39.
RUN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.29%
Biên Hoạt động
-30.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.14%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
435.23M
495.78M
584.58M
631.91M
Lợi nhuận Gộp
36.6M
40.71M
86.21M
109.24M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-184.12M
-181.45M
-155.31M
-136.25M
Thu nhập Ròng
-321.47M
-156.47M
-209.76M
-155.51M