StocksSaga PLCSAGA.L

SAGA.L

Saga PLC

153.46 -3.50 (-2.23%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
153.46
B
153.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó156.96
Trong Ngày 142.47 - 154.66
Trong 52 Tuần 142.47 - 394.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)347.52K
Lợi nhuận trong 1 năm-56.34%
Beta0.0716
Vốn hóa thị trường221.58M
Hệ số P/E5.33
Doanh thu377.2M
EPS-0.1996
Cổ tức (Lợi suất)0.04 (2.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022150.00175.00200.00225.00250.00275.00300.00325.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Euan Angus Sutherland
Nhân viên 3,899

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Saga PLC increased tính đến 11.73% và có tổng là 377.20M. Thu nhập ròng increased tính đến 58.70% đến -28.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.67 đến N/A.
SAGA.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
62.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
-13.78%
Biên Hoạt động
7.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.25%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
N/A
797.3M
337.6M
377.2M
Lợi nhuận Gộp
435.8M
N/A
237.4M
233.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
196.2M
N/A
13.2M
N/A
Thu nhập Ròng
-162M
-312.8M
-67.8M
-28M