StocksSage Therapeutics IncSAGE

SAGE

Sage Therapeutics Inc

35.90 1.51 (4.39%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
35.90
B
36.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó34.40
Trong Ngày 33.60 - 36.40
Trong 52 Tuần 27.27 - 47.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)819.48K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.16%
Beta1.2226
Vốn hóa thị trường2.03B
Hệ số P/E2.93
Doanh thu6.31M
EPS-8.2289
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202230.0035.0040.0045.0050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Barry E. Greene, MD
Nhân viên 471

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sage Therapeutics Inc decreased tính đến 99.43% và có tổng là 6.31M. Thu nhập ròng decreased tính đến 175.55% đến -457.89M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 11.43 đến N/A.
SAGE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.41%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3,504.41%
Biên Hoạt động
-7,731.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-33.48%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.64M
1.44M
1.64M
1.58M
Lợi nhuận Gộp
595K
909K
1.56M
1.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-108.02M
N/A
-125.49M
-123.2M
Thu nhập Ròng
-107.25M
-130.17M
-124.71M
-122.06M