StocksSAP SESAP.DE

SAP.DE

SAP SE

110.76 -7.11 (-6.03%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
110.58
B
110.80

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó110.76
Trong Ngày107.24 - 117.77
Trong 52 Tuần100.41 - 129.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.05M
Lợi nhuận trong 1 năm0.60%
Beta0.0646
Vốn hóa thị trường130.75B
Hệ số P/E24.84
Doanh thu27.84B
EPS4.4624
Cổ tức (Lợi suất)1.5 (1.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202126/10/202110/01/2022115.00120.00125.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Klein
Nhân viên 107,415

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SAP SE increased tính đến 1.84% và có tổng là 27.84B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.84% đến 5.38B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.35 đến N/A.
SAP.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
72.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.76%
Biên Hoạt động
18.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.75%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
6.35B
6.67B
6.84B
7.98B
Lợi nhuận Gộp
4.52B
4.78B
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.27B
1.14B
1.25B
1.47B
Thu nhập Ròng
1.07B
1.45B
N/A
1.45B