StocksCharles Schwab CorpSCHW

SCHW

Charles Schwab Corp

90.03 -1.39 (-1.52%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
90.03
B
90.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.43
Trong Ngày88.22 - 90.73
Trong 52 Tuần50.70 - 95.51
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.01M
Lợi nhuận trong 1 năm53.79%
Beta1.1171
Vốn hóa thị trường165.37B
Hệ số P/E32.38
Doanh thu19B
EPS2.8235
Cổ tức (Lợi suất)0.72 (0.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202270.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Walter William Bettinger, II
Nhân viên 32,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Charles Schwab Corp increased tính đến 56.88% và có tổng là 19.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 77.48% đến 5.86B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.12 đến N/A.
SCHW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
88.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
29.87%
Biên Hoạt động
42.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.01%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
4.47B
4.65B
4.69B
4.84B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.48B
1.27B
1.53B
1.58B