StocksScor SESCR.PA

SCR.PA

Scor SE

14.58 -0.29 (-1.92%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
14.58
B
14.64

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.87
Trong Ngày 14.51 - 14.77
Trong 52 Tuần 14.04 - 31.70
Khối lượng Trung bình (3 tháng)469.74K
Lợi nhuận trong 1 năm-42.53%
Beta0.4044
Vốn hóa thị trường2.65B
Hệ số P/E6.97
Doanh thu15.43B
EPS-0.9184
Cổ tức (Lợi suất)1.8 (12.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202206/07/202214/09/202215.0017.5020.0022.5025.0027.5030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Laurent Rousseau
Nhân viên 3,590

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Scor SE increased tính đến 19.11% và có tổng là 18.15B. Thu nhập ròng increased tính đến 98.26% đến 456.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.25 đến N/A.
SCR.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
2.36%
Biên Hoạt động
0.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.75%
06/21
09/21
12/21
06/22
Tổng Doanh thu
4.16B
4.72B
4.69B
5.08B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
335M
-41M
118M
-159M