StocksSoftcat PLCSCT.L

SCT.L

Softcat PLC

1162.25 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1162.25
B
1167.75

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1162.25
Trong Ngày 1125.31 - 1164.25
Trong 52 Tuần 1125.31 - 2194.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)175.13K
Lợi nhuận trong 1 năm-46.34%
Beta0.0131
Vốn hóa thị trường2.31B
Hệ số P/E22.6
Doanh thu1.35B
EPS0.5133
Cổ tức (Lợi suất)0.217 (1.87%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202228/06/202205/09/20221200.001300.001400.001500.001600.001700.001800.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Graeme A. Watt
Nhân viên 1,681

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2021: Doanh thu của Softcat PLC increased tính đến 7.38% và có tổng là 1.16B. Thu nhập ròng increased tính đến 27.12% đến 96.19M. Tài sản ròng increased tính đến 27.28% đến 179.14M và EPS increased từ 0.38 đến 0.48.
SCT.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
21.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.83%
Biên Hoạt động
9.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
54.08%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.08B
991.85M
1.08B
1.16B
Lợi nhuận Gộp
173.4M
210.9M
235.47M
276.06M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
68.02M
N/A
95.32M
119.42M
Thu nhập Ròng
55.01M
68.46M
75.66M
96.19M