StocksSea LtdSE

SE

Sea Ltd

79.65 2.48 (3.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
79.65
B
79.85

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó77.18
Trong Ngày 74.56 - 79.86
Trong 52 Tuần 53.96 - 371.87
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.96M
Lợi nhuận trong 1 năm-71.70%
Beta1.4614
Vốn hóa thị trường39.56B
Hệ số P/E
Doanh thu11.09B
EPS-4.0501
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202275.00100.00125.00150.00175.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Internet Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Xiao Dong Li, MBA
Nhân viên 67,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sea Ltd increased tính đến 127.11% và có tổng là 9.96B. Thu nhập ròng decreased tính đến 25.57% đến -2.04B. Tài sản ròng increased tính đến 117.07% đến 7.42B và EPS decreased từ -3.40 đến -3.84.
SE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
-75.27%
Biên Hoạt động
-18.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-53.48%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.28B
2.69B
3.23B
2.9B
Lợi nhuận Gộp
931.26M
1.01B
1.31B
1.17B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-406.18M
-527.23M
-514.85M
-570.83M
Thu nhập Ròng
-433.84M
-571.1M
-616.87M
-579.26M