StocksVivid Seats Inc (Class A)SEAT

SEAT

Vivid Seats Inc (Class A)

8.11 -0.48 (-5.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8.11
B
8.15
Hàng đầu
VolatilityAlerts
$SEAT (Vivid Seats Inc (Class A)) rises 6.2% - Will it keep climbing?Dịch
SEAT
Vivid Seats Inc (Class A)
8.11
-0.48 (-5.58%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$SEAT (Vivid Seats Inc (Class A)) falls 8.5% so far. Will it keep dropping?Dịch
SEAT
Vivid Seats Inc (Class A)
8.11
-0.48 (-5.58%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Free fall: $SEAT (Vivid Seats Inc (Class A)) plummets 6.1%Dịch
SEAT
Vivid Seats Inc (Class A)
8.11
-0.48 (-5.58%)
Giao dịch
James Mccoy Watt Wyness
VolatilityAlerts
$SEAT (Vivid Seats Inc (Class A)) falls 8.3% so far. Will it keep dropping?Dịch
SEAT
Vivid Seats Inc (Class A)
8.11
-0.48 (-5.58%)
Giao dịch