StocksSealed Air CorpSEE

SEE

Sealed Air Corp

66.72 -0.97 (-1.43%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
66.72
B
66.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó67.70
Trong Ngày66.11 - 67.02
Trong 52 Tuần41.69 - 68.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)792.35K
Lợi nhuận trong 1 năm54.53%
Beta0.8796
Vốn hóa thị trường10.03B
Hệ số P/E22.68
Doanh thu5.34B
EPS2.9854
Cổ tức (Lợi suất)0.76 (1.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/202155.0057.5060.0062.5065.0067.5070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Edward L. Doheny, II
Nhân viên 16,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Sealed Air Corp increased tính đến 2.34% và có tổng là 4.90B. Thu nhập ròng increased tính đến 64.76% đến 483.90M. Tài sản ròng increased tính đến 187.92% đến 172.50M và EPS increased từ 1.89 đến 3.10.
SEE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.11%
Biên Hoạt động
15.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.83%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.34B
1.27B
1.33B
1.41B
Lợi nhuận Gộp
416.4M
391.4M
391M
394M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
226.2M
202.5M
199M
N/A
Thu nhập Ròng
137.4M
105.8M
108.6M
107.8M