StocksSealed Air CorpSEE

SEE

Sealed Air Corp

46.69 1.31 (2.89%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
46.60
B
46.73

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó46.69
Trong Ngày45.56 - 46.65
Trong 52 Tuần26.85 - 47.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.28M
Lợi nhuận trong 1 năm58.56%
Beta0.8564
Vốn hóa Thị trường7.15B
Hệ số P/E15.02
Doanh thu4.9B
EPS3.1081
Cổ tức (Lợi suất)0.64 (1.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Edward L. Doheny, II
Nhân viên 16,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2020, doanh thu của Sealed Air Corp increased tính đến 7.47% và có tổng là 1.24B. Thu nhập ròng increased tính đến 31.41% đến 131.80M. Tài sản ròng increased tính đến 134.95% đến 24.50M và EPS increased từ 0.64 đến 0.84.
SEE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.46%
Biên Hoạt động
16.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.79%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
1.3B
1.17B
1.15B
1.24B
Lợi nhuận Gộp
418.7M
380.4M
378.6M
392.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
212.6M
190.3M
197.9M
200.3M
Thu nhập Ròng
124.2M
114.4M
100.3M
131.8M