Stocks-SGSN.ZU-SGS SA

SGSN.ZU SGS SA

82.10 0 (0%)
Giao dịch

SGS SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
15.18B
Phạm vi trong ngày
81.56
-
83.12
Phạm vi 52 tuần
69.34
-
88.47
Khối lượng (3 tháng)
392.32K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
26.06
Doanh thu
6.67B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 49 
66
Môi trường
73
Xã hội
53
Quản trị

Mọi người cũng đã mua