Stocks-SHIP-Seanergy Maritime Holdings Corp

SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp

0.5709 -0.0291 (-4.85%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.6000
Trong Ngày 0.5602 - 0.5785
Trong 52 Tuần 0.4200 - 1.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.73M
Lợi nhuận trong 1 năm-45.09%
Beta1.2202
Vốn hóa thị trường109.15M
Hệ số P/E2.78
Doanh thu153.19M
EPS0.216
Cổ tức (Lợi suất)0.1 (17.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/20230.45000.50000.55000.60000.65000.70000.75000.8000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Marine Shipping
Tổng Giám đốc Điều hành Stamatios Tsantanis
Nhân viên 49

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Seanergy Maritime Holdings Corp increased tính đến 141.70% và có tổng là 153.11M. Thu nhập ròng increased tính đến 325.26% đến 41.35M. Tài sản ròng increased tính đến 155.48% đến 244.48M và EPS increased từ -0.55 đến 0.22.
SHIP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.79%
Biên Lợi nhuận Ròng
-9.63%
Biên Hoạt động
37.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-8.37%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
56.7M
29.67M
32.85M
33.98M
Lợi nhuận Gộp
36.73M
12.51M
13.62M
13.42M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
32.3M
7.82M
9.04M
8.57M
Thu nhập Ròng
20.64M
3.67M
5.94M
7.14M