Stocks-SHL.DE-Siemens Healthineers AG

SHL.DE Siemens Healthineers AG

54.34 0 (0%)
Giao dịch

Siemens Healthineers AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
60.43B
Phạm vi trong ngày
53.86
-
54.72
Phạm vi 52 tuần
43.82
-
57.99
Khối lượng (3 tháng)
591.98K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
39.89
Doanh thu
21.78B

Tin tức mới nhất về Siemens Healthineers AG

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 48 
65
Môi trường
64
Xã hội
50
Quản trị

Mọi người cũng đã mua