Stocks-SHO-Sunstone Hotel Investors Inc

SHO Sunstone Hotel Investors Inc

9.06 0.03 (0.29%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 9.04
Trong Ngày 8.83 - 9.12
Trong 52 Tuần 8.50 - 12.70
Khối lượng trung hình (3 tháng) 2.17M
Lợi nhuận trong 1 năm -22.85%
Beta1.2104
Vốn hóa thị trường 1.88B
Hệ số P/E26.49
Doanh thu911.05M
EPS0.3413
Cổ tức (Lợi suất) 0.15 (1.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp
Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành
Bryan Albert Giglia, MBA
Nhân viên
40

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Sunstone Hotel Investors Inc decreased tính đến 0.07% và có tổng là 244.14M. Thu nhập ròng decreased tính đến 14.33% đến 17.46M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.89% đến 2.08B và EPS decreased từ 0.08 đến 0.07.
SHO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
-20.24%
Biên Hoạt động
20.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.16%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
171.32M
251.28M
244.31M
244.14M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
15.12M
37.69M
20.38M
17.46M