StocksShopify Inc.SHOP

SHOP

Shopify Inc.

30.06 -0.77 (-2.50%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch