StocksSherwin-Williams CoSHW

SHW

Sherwin-Williams Co

243.45 0.63 (0.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
243.45
B
244.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó242.82
Trong Ngày 239.15 - 244.70
Trong 52 Tuần 213.92 - 353.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.81M
Lợi nhuận trong 1 năm-15.98%
Beta0.7657
Vốn hóa thị trường63.24B
Hệ số P/E36.47
Doanh thu20.78B
EPS6.6648
Cổ tức (Lợi suất)2.35 (0.96%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành John George Morikis
Nhân viên 61,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sherwin-Williams Co increased tính đến 8.62% và có tổng là 19.94B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 7.36 đến 6.96.
SHW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.49%
Biên Hoạt động
11.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.77%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
5.15B
4.76B
5B
5.87B
Lợi nhuận Gộp
2.06B
1.8B
1.97B
2.37B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
373M
566.8M
847.3M
Thu nhập Ròng
502.2M
304M
370.8M
577.9M