StocksSwiss Life Holding AGSLHN.ZU

SLHN.ZU

Swiss Life Holding AG

468.08 -5.69 (-1.20%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
468.08
B
469.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó468.08
Trong Ngày 465.08 - 474.77
Trong 52 Tuần 432.41 - 628.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)125.25K
Lợi nhuận trong 1 năm2.27%
Beta-0.0772
Vốn hóa thị trường14.59B
Hệ số P/E11.86
Doanh thu21.52B
EPS39.7923
Cổ tức (Lợi suất)25 (5.34%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Life Or Health Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick Frost, PhD, CFA
Nhân viên 10,219

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2012, doanh thu của Swiss Life Holding AG increased tính đến 144.70% và có tổng là 2.98B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
SLHN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.21%
Biên Hoạt động
1.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.94%
12/11
03/12
06/12
09/12
Tổng Doanh thu
4.17B
0
1.22B
2.98B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
0
0
N/A