Stocks-SMTC-Semtech Corp.

SMTC Semtech Corp.

29.36 -0.46 (-1.54%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.36
Trong Ngày 28.60 - 29.52
Trong 52 Tuần 25.22 - 91.93
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.17M
Lợi nhuận trong 1 năm-65.62%
Beta1.4955
Vốn hóa thị trường1.86B
Hệ số P/E12.85
Doanh thu779.57M
EPS2.2857
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Mohan R. Maheswaran, MBA
Nhân viên 1,439

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Semtech Corp. increased tính đến 24.49% và có tổng là 740.86M. Thu nhập ròng increased tính đến 109.87% đến 125.65M. Tài sản ròng increased tính đến 5.55% đến 737.78M và EPS increased từ 0.91 đến 1.92.
SMTC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.03%
Biên Hoạt động
21.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.26%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
190.55M
202.15M
209.25M
177.62M
Lợi nhuận Gộp
122.1M
129.21M
135.82M
114.57M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
42.67M
46.65M
50.2M
36.54M
Thu nhập Ròng
34.79M
38.05M
51.59M
22.74M