Stocks-SNPS-Synopsys Inc

SNPS Synopsys Inc

330.61 6.81 (2.10%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó330.61
Trong Ngày 324.03 - 332.83
Trong 52 Tuần 254.77 - 390.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.06M
Lợi nhuận trong 1 năm-6.73%
Beta1.1638
Vốn hóa thị trường50.55B
Hệ số P/E52.47
Doanh thu5.08B
EPS6.301
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/2022300.00325.00350.00375.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Chi-Foon Chan, PhD; Aart J. de Geus, PhD
Nhân viên 16,361

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2022: Doanh thu của Synopsys Inc increased tính đến 20.87% và có tổng là 5.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.36% đến 978.44M. Tài sản ròng increased tính đến 4.91% đến 5.56B và EPS increased từ 4.81 đến 6.29.
SNPS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
81.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.44%
Biên Hoạt động
23.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.46%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
1.27B
1.28B
1.25B
1.28B
Lợi nhuận Gộp
1B
1.04B
995.92M
1.02B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
358.78M
364.01M
233.93M
217.37M
Thu nhập Ròng
313.34M
293.89M
219.65M
151.56M