Stocks-SOON.ZU-Sonova Holding AG

SOON.ZU Sonova Holding AG

252.82 0.10 (0.04%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó252.72
Trong Ngày 250.62 - 253.02
Trong 52 Tuần 208.49 - 391.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)247.29K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.97%
Beta0.1537
Vốn hóa thị trường15.17B
Hệ số P/E23.94
Doanh thu3.61B
EPS10.5386
Cổ tức (Lợi suất)4.4 (1.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202229/08/202208/11/2022225.00250.00275.00300.00325.00350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Arnd Kaldowski, MBA
Nhân viên 16,733

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Sonova Holding AG increased tính đến 29.29% và có tổng là 3.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
SOON.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
69.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.95%
Biên Hoạt động
23.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.95%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
2.76B
2.92B
2.6B
3.36B
Lợi nhuận Gộp
1.92B
2.04B
1.87B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
535.7M
510.3M
788.4M
760M
Thu nhập Ròng
460.2M
489.5M
585.3M
N/A