Stocks-SPWH-Sportsman's Warehouse Holdings Inc

SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc

9.84 0.04 (0.36%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.81
Trong Ngày 9.70 - 9.89
Trong 52 Tuần 7.74 - 17.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)485.41K
Lợi nhuận trong 1 năm-42.48%
Beta0.8713
Vốn hóa thị trường381.3M
Hệ số P/E4.47
Doanh thu1.48B
EPS2.1926
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Jonathan Barker
Nhân viên 7,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Sportsman's Warehouse Holdings Inc increased tính đến 3.74% và có tổng là 1.51B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.70% đến 108.47M. Tài sản ròng increased tính đến 53.51% đến 314.17M và EPS increased từ 2.06 đến 2.44.
SPWH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.15%
Biên Hoạt động
5.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.73%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
401.01M
416.29M
309.51M
351.02M
Lợi nhuận Gộp
109.72M
110.35M
91.68M
117.54M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
30.76M
23.16M
3.01M
20.52M
Thu nhập Ròng
21.86M
58.43M
2M
14.61M