StocksSportradar Group AGSRAD

SRAD

Sportradar Group AG

12.69 -1.35 (-9.62%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
12.65
B
12.72

SRAD Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký