StocksSnam GroupSRG.MI

SRG.MI

Snam Group

4.973 0.044 (0.89%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.973
B
4.982

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.973
Trong Ngày4.886 - 5.001
Trong 52 Tuần4.160 - 5.389
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.9M
Lợi nhuận trong 1 năm11.78%
Beta0.0298
Vốn hóa thị trường16.27B
Hệ số P/E11.56
Doanh thu2.93B
EPS0.4302
Cổ tức (Lợi suất)0.2545 (5.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202126/10/202110/01/20224.8004.9005.0005.1005.2005.3005.400
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Marco Alverà
Nhân viên 3,249

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Snam Group increased tính đến 7.25% và có tổng là 2.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.01% đến 1.10B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 6.47B và EPS increased từ 0.32 đến 0.33.
SRG.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
51.18%
Biên Lợi nhuận Ròng
38.79%
Biên Hoạt động
48.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.14%
06/16
06/16
06/16
06/16
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
427M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
260M