StocksSS&C Technologies Holdings IncSSNC

SSNC

SS&C Technologies Holdings Inc

49.48 -1.58 (-3.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
49.39
B
49.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó49.48
Trong Ngày 48.77 - 50.59
Trong 52 Tuần 48.77 - 84.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.43M
Lợi nhuận trong 1 năm-30.19%
Beta1.081
Vốn hóa thị trường12.62B
Hệ số P/E18.37
Doanh thu5.18B
EPS2.6939
Cổ tức (Lợi suất)0.45 (0.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202250.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành William Charles Stone
Nhân viên 24,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SS&C Technologies Holdings Inc increased tính đến 8.21% và có tổng là 5.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.06% đến 800.60M. Tài sản ròng increased tính đến 8.86% đến 6.22B và EPS increased từ 2.35 đến 2.99.
SSNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.27%
Biên Hoạt động
22.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.57%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.26B
1.29B
1.3B
1.33B
Lợi nhuận Gộp
624M
631.2M
619.8M
624.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
340.1M
N/A
291.8M
245.6M
Thu nhập Ròng
184.7M
251.2M
171.3M
110.3M