Stocks-STB.OL-Storebrand

STB.OL Storebrand

84.80 -0.80 (-0.93%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó84.80
Trong Ngày 84.31 - 86.89
Trong 52 Tuần 66.64 - 99.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.14M
Lợi nhuận trong 1 năm-1.55%
Beta0.0052
Vốn hóa thị trường39.42B
Hệ số P/E15.34
Doanh thu29.78B
EPS5.519
Cổ tức (Lợi suất)3 (3.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202208/09/202221/11/202270.0075.0080.0085.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Odd Arild Grefstad
Nhân viên 1,901

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Storebrand increased tính đến 71.56% và có tổng là 118.96B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.09% đến 3.12B. Tài sản ròng increased tính đến 5.00% đến 37.48B và EPS increased từ 5.02 đến 6.68.
STB.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
4.70%
Biên Hoạt động
10.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.47%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
36.61B
-5.21B
-15.89B
14.32B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
915M
885M
410M
382M