StocksSteel Dynamics IncSTLD

STLD

Steel Dynamics Inc

53.63 1.18 (2.25%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
53.63
B
53.77

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó52.45
Trong Ngày50.45 - 53.71
Trong 52 Tuần33.75 - 74.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.79M
Lợi nhuận trong 1 năm39.51%
Beta1.3102
Vốn hóa thị trường10.41B
Hệ số P/E4.73
Doanh thu15.7B
EPS11.0913
Cổ tức (Lợi suất)1.04 (1.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Mark D. Millett
Nhân viên 9,625

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Steel Dynamics Inc decreased tính đến 8.43% và có tổng là 9.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến 15.79% đến 570.83M. Tài sản ròng increased tính đến 6.97% đến 4.35B và EPS decreased từ 3.04 đến 2.59.
STLD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.83%
Biên Hoạt động
20.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.89%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.6B
3.54B
4.47B
5.09B
Lợi nhuận Gộp
434.32M
743.98M
1.11B
1.48B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
297.31M
594.2M
N/A
1.32B
Thu nhập Ròng
196.95M
438.76M
712.2M
1B