Stocks-STMN.ZU-Straumann Holding Ltd

STMN.ZU Straumann Holding Ltd

0 0 (0%)
Giao dịch

Straumann Holding Ltd giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
22.07B
Phạm vi trong ngày
135.60
-
139.64
Phạm vi 52 tuần
96.85
-
146.63
Khối lượng (3 tháng)
205.67K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
58.83
Doanh thu
2.36B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 48 
59
Môi trường
70
Xã hội
48
Quản trị

Mọi người cũng đã mua