StocksSavills PLCSVS.L

SVS.L

Savills PLC

1015.09 -14.98 (-1.45%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1015.09
B
1021.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1030.07
Trong Ngày 1013.09 - 1034.07
Trong 52 Tuần 959.64 - 1468.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)243.53K
Lợi nhuận trong 1 năm-25.89%
Beta0.1169
Vốn hóa thị trường1.43B
Hệ số P/E10.65
Doanh thu2.25B
EPS0.9703
Cổ tức (Lợi suất)0.62 (6.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202229/07/20221000.001100.001200.001300.001400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành John Jeremy Mark Ridley
Nhân viên 39,118

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Savills PLC increased tính đến 23.36% và có tổng là 2.15B. Thu nhập ròng increased tính đến 115.74% đến 146.70M. Tài sản ròng increased tính đến 29.54% đến 753.40M và EPS increased từ 0.48 đến 1.00.
SVS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
7.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.88%
Biên Hoạt động
7.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.89%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.76B
1.93B
1.74B
2.15B
Lợi nhuận Gộp
97.9M
113.4M
102.5M
191.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
113.9M
91.9M
193.1M
Thu nhập Ròng
77.2M
83.6M
68M
146.7M