Stocks-SXS.L-Spectris PLC

SXS.L Spectris PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

Spectris PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.63B
Phạm vi trong ngày
3511.72
-
3583.62
Phạm vi 52 tuần
2874.68
-
3845.22
Khối lượng (3 tháng)
157.52K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
27.17
Doanh thu
1.46B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
63
Môi trường
63
Xã hội
69
Quản trị

Mọi người cũng đã mua