Stocks-SZU.DE-Suedzucker

SZU.DE Suedzucker

13.89 -0.15 (-1.07%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.04
Trong Ngày 13.88 - 13.99
Trong 52 Tuần 9.74 - 15.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)182.05K
Lợi nhuận trong 1 năm8.35%
Beta0.1418
Vốn hóa thị trường2.87B
Hệ số P/E20.24
Doanh thu8.63B
EPS0.6937
Cổ tức (Lợi suất)0.2 (1.44%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Niels Heinrich Pörksen, PhD
Nhân viên 18,019

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 28/2/2022: Doanh thu của Suedzucker increased tính đến 13.77% và có tổng là 7.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 330.50% đến 111.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.52 đến N/A.
SZU.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.42%
Biên Hoạt động
5.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.96%
11/21
02/22
05/22
08/22
Tổng Doanh thu
2.04B
1.96B
2.28B
2.35B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
391.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
127M
N/A
163M
N/A
Thu nhập Ròng
39M
-2M
N/A
69.1M