StocksAT&T IncT

T

AT&T Inc

26.34 -0.27 (-1.01%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
26.29
B
26.36

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.34
Trong Ngày25.77 - 26.55
Trong 52 Tuần22.00 - 33.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)55.11M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.57%
Beta0.7314
Vốn hóa thị trường188.09B
Hệ số P/E216.79
Doanh thu173.6B
EPS0.1215
Cổ tức (Lợi suất)2.08 (7.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành John T. Stankey, MBA
Nhân viên 230,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của AT&T Inc decreased tính đến 5.21% và có tổng là 171.76B. Thu nhập ròng decreased tính đến 125.52% đến -3.82B. Tài sản ròng decreased tính đến 11.24% đến 179.24B và EPS decreased từ 1.89 đến -0.75.
T- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.59%
Biên Hoạt động
16.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.73%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
45.69B
43.9B
44.05B
39.92B
Lợi nhuận Gộp
15.8B
7.6B
17.19B
16.48B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
5.64B
7.6B
7.82B
7.27B
Thu nhập Ròng
-13.52B
7.5B
1.87B
6.27B