Stocks-TAK-Takeda Pharmaceutical Co Ltd-ADR

TAK Takeda Pharmaceutical Co Ltd-ADR

16.03 -0.07 (-0.43%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.03
Trong Ngày 15.91 - 16.04
Trong 52 Tuần 12.25 - 16.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.82M
Lợi nhuận trong 1 năm10.95%
Beta0.5546
Vốn hóa thị trường49.84B
Hệ số P/E29.9
Doanh thu30.17B
EPS0.5362
Cổ tức (Lợi suất)0.566751 (3.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202313.0014.0015.0016.0017.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Christophe Weber, PhD
Nhân viên 47,347

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Takeda Pharmaceutical Co Ltd-ADR increased tính đến 5.34% và có tổng là 31.76B. Thu nhập ròng decreased tính đến 42.25% đến 2.05B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.06% đến 46.83B và EPS decreased từ 1.13 đến 0.65.
TAK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.31%
Biên Hoạt động
13.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.80%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
7.93B
7.51B
7.49B
7.25B
Lợi nhuận Gộp
4.41B
3.57B
4.22B
4.01B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.25B
417.57M
N/A
1.1B
Thu nhập Ròng
508.42M
-97.8M
808.86M
446.26M