StocksAtlassian Corp PLC ATEAM

TEAM

Atlassian Corp PLC A

206.82 -1.57 (-0.75%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
206.82
B
207.35

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó208.39
Trong Ngày 203.60 - 211.22
Trong 52 Tuần 159.46 - 481.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.09M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.00%
Beta0.9894
Vốn hóa thị trường53.21B
Hệ số P/E
Doanh thu2.6B
EPS-2.8638
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/01/202205/04/202216/06/2022200.00250.00300.00350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Cannon; Mike Cannon-Brookes; Scott Farquhar
Nhân viên 6,433

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021: Doanh thu của Atlassian Corp PLC A increased tính đến 29.42% và có tổng là 2.09B. Thu nhập ròng decreased tính đến 98.58% đến -696.32M. Tài sản ròng decreased tính đến 48.74% đến 294.91M và EPS decreased từ -1.43 đến -2.79.
TEAM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
-30.16%
Biên Hoạt động
-2.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-74.92%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
559.54M
614.02M
688.53M
740.49M
Lợi nhuận Gộp
459.23M
513.64M
571.01M
618.72M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-7.53M
39.65M
-66.72M
-16.13M
Thu nhập Ròng
-213.07M
-400.1M
-77.47M
-31.09M