StocksTelefonica SA (US)TEF

TEF

Telefonica SA (US)

5.14 0.01 (0.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.12
B
5.16

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.14
Trong Ngày 5.06 - 5.14
Trong 52 Tuần 4.10 - 5.37
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.82M
Lợi nhuận trong 1 năm13.24%
Beta0.7956
Vốn hóa thị trường27.67B
Hệ số P/E3.01
Doanh thu44.59B
EPS1.672
Cổ tức (Lợi suất)0.3391 (6.60%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/20224.254.504.755.005.255.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Specialty Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành José María Álvarez-Pallete López
Nhân viên 104,150

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Telefonica SA (US) decreased tính đến 5.46% và có tổng là 46.42B. Thu nhập ròng increased tính đến 551.34% đến 12.67B. Tài sản ròng increased tính đến 148.92% đến 32.62B và EPS increased từ 0.28 đến 1.63.
TEF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
2.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.29%
Biên Hoạt động
36.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.10%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
12.01B
10.96B
11.06B
10.56B
Lợi nhuận Gộp
N/A
566.97M
-1.14B
521.65M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
8.74B
N/A
-393.2M
1.24B
Thu nhập Ròng
12.12B
873.43M
-1.21B
813.33M