Stocks-TEG.DE-TAG Immobilien

TEG.DE TAG Immobilien

11.423 0 (0%)
Giao dịch

TAG Immobilien giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.01B
Phạm vi trong ngày
11.348
-
11.752
Phạm vi 52 tuần
5.402
-
13.425
Khối lượng (3 tháng)
602.62K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-4.19
Doanh thu
1.15B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
45
Thấp
Ngành 
Trung bình 51 
51
Môi trường
56
Xã hội
38
Quản trị

Mọi người cũng đã mua