Stocks-TEP.PA-Teleperformance SE

TEP.PA Teleperformance SE

138.65 0 (0%)
Giao dịch

Teleperformance SE giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
8.77B
Phạm vi trong ngày
137.99
-
139.89
Phạm vi 52 tuần
96.10
-
268.30
Khối lượng (3 tháng)
201.66K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.67
Doanh thu
8.17B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

6
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 49 
63
Môi trường
65
Xã hội
45
Quản trị