StocksTeleperformance SETEP.PA

TEP.PA

Teleperformance SE

260.10 9.90 (3.96%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
259.71
B
260.69
Hàng đầu