Stocks-TEVA-Teva Pharmaceutical Industries ADR

TEVA Teva Pharmaceutical Industries ADR

8.66 -0.04 (-0.46%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.66
Trong Ngày 8.51 - 8.70
Trong 52 Tuần 6.76 - 11.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)9.05M
Lợi nhuận trong 1 năm4.91%
Beta1.0404
Vốn hóa thị trường9.62B
Hệ số P/E20.72
Doanh thu15.09B
EPS-1.1654
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Generic
Tổng Giám đốc Điều hành Kåre Schultz
Nhân viên 37,537

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Teva Pharmaceutical Industries ADR decreased tính đến 5.54% và có tổng là 15.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 111.04% đến 456.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.65% đến 11.24B và EPS increased từ -3.67 đến 0.38.
TEVA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
-22.33%
Biên Hoạt động
18.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-10.74%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.1B
3.66B
3.79B
3.6B
Lợi nhuận Gộp
2.03B
1.74B
1.77B
1.67B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
896M
N/A
659M
672M
Thu nhập Ròng
-151M
-952M
-260M
58M