StocksTruist Financial CorpTFC

TFC

Truist Financial Corp

51.70 0.75 (1.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
51.70
B
51.81

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.70
Trong Ngày 50.84 - 51.71
Trong 52 Tuần 44.64 - 68.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.18M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.81%
Beta1.3085
Vốn hóa thị trường68.64B
Hệ số P/E11.74
Doanh thu23.1B
EPS4.4097
Cổ tức (Lợi suất)1.96 (3.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/03/202213/05/202226/07/202250.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Bill Rogers, Jr., MBA
Nhân viên 52,641

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Truist Financial Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 43.30% đến 6.44B. Tài sản ròng decreased tính đến 2.31% đến 69.27B và EPS increased từ 3.08 đến 4.47.
TFC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
22.58%
Biên Hoạt động
35.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.90%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-1.86B
1.6B
1.42B
-1.72B