StocksTF1 GroupTFI.PA

TFI.PA

TF1 Group

5.77 -0.09 (-1.45%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.76
B
5.79