Stocks-TIT.MI-Telecom Italia S.p.A.

TIT.MI Telecom Italia S.p.A.

0.2929 0.0085 (2.99%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.2929
Trong Ngày 0.2851 - 0.2938
Trong 52 Tuần 0.1625 - 0.4337
Khối lượng Trung bình (3 tháng)172.51M
Lợi nhuận trong 1 năm-27.93%
Beta-0.2453
Vốn hóa thị trường6.21B
Hệ số P/E0.87
Doanh thu15.44B
EPS-0.5375
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/08/202207/11/202218/01/20230.17500.20000.22500.25000.27500.3000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Specialty Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Pietro Labriola
Nhân viên 51,929

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Telecom Italia S.p.A. decreased tính đến 3.09% và có tổng là 15.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 214.25% đến -8.40B. Tài sản ròng decreased tính đến 24.35% đến 22.04B và EPS decreased từ 0.32 đến -0.41.
TIT.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.31%
Biên Hoạt động
0.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.86%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.98B
3.64B
3.91B
3.97B
Lợi nhuận Gộp
N/A
340M
287M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-4.47B
210M
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-8.64B
-142M
-218M
-2.25B