StocksTJX Companies IncTJX

TJX

TJX Companies Inc

58.33 -1.47 (-2.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
58.33
B
58.46

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó59.81
Trong Ngày 57.97 - 60.50
Trong 52 Tuần 53.61 - 77.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.14%
Beta1.099
Vốn hóa thị trường70.58B
Hệ số P/E21.83
Doanh thu49.87B
EPS2.7596
Cổ tức (Lợi suất)1.11 (1.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/202255.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Ernie L. Herrman
Nhân viên 340,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/4/2022, doanh thu của TJX Companies Inc decreased tính đến 17.67% và có tổng là 11.41B. Thu nhập ròng decreased tính đến 37.52% đến 587.47M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
TJX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.00%
Biên Hoạt động
9.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
23.06%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
12.08B
12.53B
13.85B
11.41B
Lợi nhuận Gộp
3.55B
3.7B
3.76B
3.18B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.33B
1.4B
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
785.68M
1.02B
940.2M
587.47M