Stocks-TKA.DE-ThyssenKrupp AG

TKA.DE ThyssenKrupp AG

5.520 0 (0%)
Giao dịch

ThyssenKrupp AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.45B
Phạm vi trong ngày
5.458
-
5.564
Phạm vi 52 tuần
5.406
-
7.752
Khối lượng (3 tháng)
2.51M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-1.66
Doanh thu
37.54B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
6.97

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
45
Thấp
Ngành 
Trung bình 57 
48
Môi trường
51
Xã hội
36
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh