StocksTilray Brands IncTLRY

TLRY

Tilray Brands Inc

6.29 -0.57 (-8.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
6.28
B
6.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.29
Trong Ngày6.26 - 6.77
Trong 52 Tuần6.26 - 64.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)25.13M
Lợi nhuận trong 1 năm-68.72%
Beta1.4324
Vốn hóa thị trường2.93B
Hệ số P/E
Doanh thu431.14M
EPS-0.1315
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/20218.0010.0012.0014.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Irwin David Simon
Nhân viên 2,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2021: Doanh thu của Tilray Brands Inc increased tính đến 143.77% và có tổng là 513.09M. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.96% đến -336.01M. Tài sản ròng increased tính đến 1,094.26% đến 4.47B và EPS increased từ -2.15 đến -1.36.
TLRY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
8.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
-117.56%
Biên Hoạt động
-31.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-61.63%
12/20
03/21
08/21
11/21
Tổng Doanh thu
56.56M
48.02M
168.02M
155.15M
Lợi nhuận Gộp
13.37M
10.01M
20.22M
3.75M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-14.64M
-26.44M
-42.95M
-46.56M
Thu nhập Ròng
-2.95M
-340.96M
-34.6M
5.8M