StocksTemple Bar Investment Trust PLCTMPL.L

TMPL.L

Temple Bar Investment Trust PLC

199.50 2.20 (1.12%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
199.50
B
200.30
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)
TMPL.L
- +
 
Không có Dữ liệu
Tìm kiếm theo Ký hiệu hoặc Tên Người dùng
Biểu đồ hiển th��� giá BÁN. Toàn bộ giá cả chỉ cho mục đích tham khảo và cung cấp thông tin.