Stocks-TMV.DE-TeamViewer AG

TMV.DE TeamViewer AG

12.38 0.37 (3.04%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.38
Trong Ngày 11.93 - 12.47
Trong 52 Tuần 7.65 - 16.46
Khối lượng Trung bình (3 tháng)869.75K
Lợi nhuận trong 1 năm0.65%
Beta0.2157
Vốn hóa thị trường2.2B
Hệ số P/E33.86
Doanh thu547.62M
EPS0.3665
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Oliver Steil
Nhân viên 1,477

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của TeamViewer AG increased tính đến 9.98% và có tổng là 501.10M. Thu nhập ròng decreased tính đến 51.42% đến 50.05M. Tài sản ròng increased tính đến 32.98% đến 320.09M và EPS decreased từ 0.52 đến 0.25.
TMV.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
85.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.89%
Biên Hoạt động
23.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.44%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
132.25M
134.49M
137.48M
143.39M
Lợi nhuận Gộp
114.96M
116.3M
120.03M
118.65M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
38.68M
27.64M
30.38M
N/A
Thu nhập Ròng
28.44M
14.69M
11.7M
16.48M