StocksTomra SystemsTOM.OL

TOM.OL

Tomra Systems

181.82 -3.54 (-1.91%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng NOK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
181.47
B
182.13

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó181.82
Trong Ngày 176.53 - 184.72
Trong 52 Tuần 154.92 - 321.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)468.71K
Lợi nhuận trong 1 năm-26.00%
Beta-0.049
Vốn hóa thị trường53.68B
Hệ số P/E49.39
Doanh thu11.49B
EPS3.6748
Cổ tức (Lợi suất)3.3 (1.81%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202229/06/202206/09/2022160.00180.00200.00220.00240.00260.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Manufacturing
Tổng Giám đốc Điều hành Tove Andersen, MBA
Nhân viên 4,610

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Tomra Systems increased tính đến 9.73% và có tổng là 10.91B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.88% đến 1.13B. Tài sản ròng increased tính đến 10.25% đến 6.16B và EPS decreased từ 5.25 đến N/A.
TOM.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.69%
Biên Hoạt động
13.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.67%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.88B
3.05B
2.5B
3.05B
Lợi nhuận Gộp
1.23B
1.27B
1.74B
1.23B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
478.7M
N/A
1.74B
390.6M
Thu nhập Ròng
349.2M
366M
N/A
252.2M