Stocks-TPR-Tapestry, Inc

TPR Tapestry, Inc

36.48 -0.59 (-1.59%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó36.48
Trong Ngày 36.23 - 36.99
Trong 52 Tuần 26.36 - 44.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.64M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.56%
Beta1.6168
Vốn hóa thị trường8.93B
Hệ số P/E11.77
Doanh thu6.71B
EPS3.1486
Cổ tức (Lợi suất)1.1 (3.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202229/08/202208/11/202230.0032.0034.0036.0038.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Joanne C. Crevoiserat
Nhân viên 18,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Tapestry, Inc increased tính đến 16.33% và có tổng là 6.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 2.65% đến 856.30M. Tài sản ròng decreased tính đến 29.88% đến 2.29B và EPS increased từ 2.95 đến 3.17.
TPR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
69.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.32%
Biên Hoạt động
18.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.75%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.14B
1.44B
1.62B
1.51B
Lợi nhuận Gộp
1.46B
1.01B
1.12B
1.05B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
175.8M
259.6M
266.4M
Thu nhập Ròng
317.9M
122.7M
188.8M
195.3M